DevStore首页 > DEV资源 > 资料下载 > 简历与求职信2015校园招聘求职大礼包

简历与求职信2015校园招聘求职大礼包

 
奉上最新的各大企业求职大礼包。
jazz | 2015-12-29 15:31:55    浏览量(364)    评论(1)   收藏(1)
               / 100            
DevStore所有资源来自用户上传分享,版权问题及牵扯到商业纠纷均与DevStore无关。
 •   赞(1) 赞 +1 赞(1) 已赞
 •   收藏(1) 收藏 +1 已收藏 取消
 •   下载(11)

相关资料

评论(1)
lamian

lamian 2016-01-03 09:57:09

感觉现在的求职已经很变味道了
回复(0) 赞(0) 赞(1)
 • 推荐
 • 审核
 • 收录
 • 获取活力值

资料上传作者

 • 31 资料
 • 50 能力值
 • 0 源码
 • 0 评测